Radovan Dranga a Alex Zelina tvoria objekty plné káblov, svetiel, prírodných materiálov a to všetko podporené hudbou a zvukom. Vykresľujú naše nočné mory, kde sa svet zmenil na predstavy dystopickej budúcnosti. Svet, kde sa príroda musí prispôsobiť technológiám, aby prežila. Ukazujú, kde sa my, ako ľudstvo, môžeme ocitnúť. V dobe, keď nám technológie začínajú byť viac prirodzené ako živé formy. Objekty sú inšpirované prírodou, sci-fi svetmi, počítačovými hrami, vizualizáciami generovanými neurónovými sieťami (AI) a štatistikami o klimatickej kríze. Stavajú fiktívne svety a živé tvory, ktorých základným stavebným materiálom je ľudský odpad. Plasty, káble, technológie… Tieto stvorenia sa riadia inštinktom a prispôsobujú sa, aby prežili. Hráme sa na bohov, ale príroda zvíťazí.

2 site-specific inštalácie, jedna v priestoroch kovo dielne a druhá v chladiaku starej kuchyne na intráku, počas ktorých bude hrať v konkrétnych časoch “tvrdé a nekompromisné techno”.

#techno #vystava