Pre Josepha Beuysa slovo umelec popisovalo esenciu toho, čo to znamená byť ľudskou bytosťou. Esenciou, ktorá spočíva v hlbokej potrebe a základnej schopnosti tvoriť a byť tvorivý. V období metaverzu, zdielaného virtuálneho sveta fungujúceho na princípe minecraftu, je každému umožnené manifestovať svoje predstavy o realite niekoľkými klikmi. Digitalizácia a produkčné softwary, ktoré stále viac a viac eliminujú potrebu remeselnej techniky a v poslednej dobe i tvorivých metód v umení, tým prekonali tú najväčšiu prekážku medzi fantáziou jedinca a jej manifestáciou v realite. Zdá sa, že slovné spojenie každý je umelec tak znovu naberá na svojom význame.

Koncept, choreografia: Jakub Cerulík
Performancia: Klára Kapičáková
Dramaturgická spolupráca: Alexandra Pazgu
Umelecká supervízia: Juraj Korec
Svetelný design: Martin Puškár

#tanec