Koncert mladej talentovanej skladateľky, klaviristky a speváčky, ktorej tvorba vychádza z aranžmánov ľudových piesní.