Zostrih krátkych hraných a animovaných filmov “v réžii” Asociácie slovenských filmových strihačov a Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU.