Rozmanita je inkluzívna škôlka otvorená všetkým deťom a ich rodinám. Príďte si zašportovať na prekážkovej dráhe, ktorá bude pre deti pripravená.

#pohyb #deti