Výstava kresieb, ktoré vznikli ako výstup mapovania performatívneho sympózia Kontaminácie v máji 2022.