Telohra je koncept tanečného vzdelávania, ktoré realizuje občianske združenie mimoOs.