V spoločnom tvorivom procese skúmali hosťujúci choreograf Jean Abreu a študenti Katedry tanečnej tvorby VŠMU, čo znamená “nič” a “prázdno” ako východiskový bod hľadania zmyslu telesného bytia. Prostredníctvom vytvoreného diela pozývajú divákov zažiť zraniteľnú otvorenosť telesného stavu prázdna a stávajú sa svedkami postupného emocionálneho jednania tiel hľadajúc ostrovčeky jasnosti v mori chaosu.