Až 20 autentických kresieb si budete môcť preniesť na vaše odevy ručným vyšívaním na kruhu s ilustrátorkou a vizuálnou umelkyňou Zitou Pisárovou.