Žito je expedičná vzdelávacia skupina pre druhostupniarov. Vonku pri vstupe do Internátu si pripravili výtvarný ateliér pre deti od 9 – 15 rokov a chill-out zónu spojenú s čitárňou a hrami.

#workshop #deti