Vo vestibule bývalého internátu, ktorý tento rok sprístupňujeme návštevníkom 1.MÁJa po prvýkrát, nájdete hneď dve inštalácie. Objekt Le brunch Martiny Martiny Rötlingovej odkazuje na slávne dielo Eduoarda Maneta Raňajky v tráve. A hneď vedľa sa môžete dozvedieť viac o plánovanej budúcnosti samotnej budovy. Architektonický projekt jej regeneratívnej transformácie od ateliéru Plural vznikal v priebehu posledných dvoch rokov za aktívnej účasti súčasných obyvateľov internátu a v medzinárodnej kolaborácií s Potsdamskou univerzitou, Inštitútom pre pasívne domy a organizáciou id-22. Nájdete v ňom budúcu podobu internátnych ateliérov, ale aj co-housingové bývanie, či skleník na streche a v neposlednom rade mnohé ekologické inovácie umožňujúce budovu transformovať na energeticky plusovú.