Priestor bývalej pedagogickej zborovne je momentáne variabilný presvetlený priestor s možnosťou zatemnenia vhodný na výstavu, workshopy, prednášky, online konferencie či skúšanie divadelných a tanečných predstavení.

Priestor bývalej pedagogickej zborovne je momentáne variabilný presvetlený priestor s možnosťou zatemnenia vhodný na výstavu, workshopy, prednášky, online konferencie či skúšanie divadelných a tanečných predstavení. Počas 1.MÁJA bude v Zborovni prebiehať projekcia Asociácie slovenských filmových strihačov a Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU. Tiež sa môžete prísť pozrieť na výstavu jursAtelier “Zlatá zem”.