Žito je expedičná vzdelávacia skupina pre druhostupniarov pôsobiaca v Novej Cvernovke. Je súčasťou občianskeho združenia Atelier 33 OZ, pod ktorým dnes už 7 rokov funguje aj Lesná škôlka a vzdelávacia skupina Ateliér Les. Majú blízko k prírode, staršie deti si vetrajú hlavy na Expedíciách po Slovensku niekoľkokrát ročne. V škôlke aj škole deti trávia každý deň vonku, v lese. Vedú deti k rešpektu k okoliu, sebaúcte aj k rešpektu k sebe navzájom. Veria, že aj umenie, vlastná tvorba, voľná hra a veľa stretnutí so “životom” sú dôležitou súčasťou školy, výchovy a vzdelávania. Budujú komunitu a spoločné tvorivé a zdravé prostredie.

V ich triede “streets” na 1. poschodí v škole vás bude čakať ukážka ich prác, vonku pri vstupe do Internátu zase výtvarný ateliér pre deti od 9 – 15 rokov a chill-out zóna spojená s čitárňou a hrami.