Platforma WOVEN, ktorú tvoria štyri architektky, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková, sa zaoberá tvorbou malej architektúry, atypickým mobiliárom či urbánnym interiérom a priestorovými intervenciami do krajiny.
Od roku 2013 organizujú letnú školu [1:1] WORKSHOP, ktorej výsledkom je objekt do verejného priestoru. Vytvárajú tiež rámy pre ďalšie obsahy a zhmotňujú situácie.