Ateliér filmového strihu Matého Csuporta sa špecializuje na postprodukciu krátkometrážnych a
dlhometrážnych dokumentárnych filmov, avšak rád inkorporuje do svojej tvorby aj rôzne iné druhy umenia.

Počas dňa otvorených ateliérov tu nájdete výstavu študentov 2. ročníka Katedry textilnej tvorby VŠVU, pre iniciatívu ktorej sa rozhodli najmä kvôli tomu, že počas pandémie sa študenti nemali možnosť prezentovať mimo akademickej pôdy.