Patrícia Koyšová – maliarka, experimentátorka obklopená vysokotlakovými zariadeniami. Svoj ateliér s výhľadom na Malé Karpaty nazýva laboratóriom maľby. Rovnako ako tlakový kompresor s objemom 100 litrov je pre ňu dôležitý divák a jeho vlastná imaginácia. Vo veku plnom virtuálnosti, mediálnej únavy a vizuálneho presýtenia, sa snaží priniesť zážitok, ktorý si nárokuje na vlastný priestor a čas.