Spolka je kolektív odborníčok v oblasti architektúry a sociológie. Pracujú na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania. Týmto spôsobom môžu vytvoriť starostlivejšie a inkluzívnejšie životné prostredie v prospech dobrého života všetkých.

Na 1.MÁJi budú premietať krátky film z ich letnej školy Never Never School.

Archimera je občianske združenie, ktorého aktivity smerujú k propagácií a popularizácií architektúry prostredníctvom verejných výstupov, k presahom a prelínaniu s inými odvetviami vďaka spolupráci na interdisciplinárnych projektoch, k budovaniu sietí a personálnych prepojení. Archimera sa snaží vytvárať teoretickú a kritickú reflexiu v oblasti architektonického diania prostredníctvom stretnutí a publikovania kníh.