Ateliér 2021 architekti vznikol v roku 2012. Venujú sa takmer výlučne verejným zadaniam – snažia sa zameriavať na spoločensky prospešné zadania, ktoré majú dosah na širší okruh ľudí.