Jaroslav Jorík je výtvarný umelec venujúci sa abstraktnému umeniu a portrétom