Priestor ateliéru slúži hlavne na výrobu dekorácií pre magistersky krátky animovaný film Of Stars and Fables. Sú to hlavne sošky rastlín, domčekov a podobných vecí, ktoré autorka postupne skladá do jedného celku. Vo výsledku tak tvoria rozličné pozadia ďalekej planéty niekde v bezhraničnych priestoroch kozmu, kde sa odohráva hlavný dej filmu.