Priemyselný dizajn, tvarovanie priemyselných výrobkov, prototyping a výroba. Vývoj konštrukčných inovácií a produktov určených najmä do sériovej výroby.

Návštevníci budú môcť vidiet prezentacie vysielané prostredníctvom DVERE – TV.