Venujú sa video produkcii, ktorú vedia pokryť od kreatívneho návrhu až po komplet realizáciu. Vyrábajú TV a online kampane, interné/externé korporátne a employer branding videá, krátke dokumenty a iné.

Počas celého dňa si u nich môžete pozrieť práce zo zákulisia nakrúcania a ukážky filmovej techniky.