Hardisk DJs Šuchot bankoviek a pukanie vinylov v nekonečných tlačeniciach na burzách plátní prináša svoju daň. Hardisk je dôsledok explózie trendu posledných rokov. Dramaturgicky neohraničená selekcia tej najlepšej analógovej hudby je Vám servírovaná na striebornom podnose. Od disca cez funk po techno – nádherná cesta okolo hudobného sveta. Vďaka Hardisk dj setu zažijete dokonalú žánrovú anarchiu a po ich performance človek pocíti skoro až katarzné účinky. Atelier Lady O vznikol z potreby autorského prejavu v tvorbe. Diela vychádzajú z autorkinej fascinácie ľudskou povahou a otázkou identity. Pracuje so zaužívaným predsudkom, ktorý je pre ňu frustráciou a prostredníctvom konceptuálneho dizajnu sa snaží o jeho reinterpretáciu. Stanovuje si limity a balansuje na hranici komfortu s konfrontáciou. Forme sa tu medze nekladú, od maľby cez šperk až ku komplexnému interiérovému dizajnu. Ateliér zároveň slúži aj ako základňa nášho občianskeho združenia – Svetová Liga Zábavy, s ktorým sa snažíme priniesť viac kultúry do našich regiónov.