Kurzy linorytu, kreslenie mandál pre verejnosť a kvalitná tlač vytvorených diel.

V priebehu celého dňa budú organizovať workshop techniky monoprint a workshop vymalovávania a interpretácie mandál.