Mladí podnikaví voľno-nožci, pôsobiaci vo svetoch architektúry, digitálnych technológií, marketingu, vzdelávania, cirkusu a scénografie.