Ateliér je zdieľaným priestorom Mariany Lujzy Palugovej – LujMarí a Žofii Ondrejčínovej – Žofree. LujMarí a Žofia sú absolventky Ateliéru reštaurovania výtvarných diel na VŠVU. LujMarí tvorí diela od historických kópií, cez voľnú maľbu, neo-kubizmus, grafiku, kaligrafiu k čomu pribudla tvorba filmových rekvizít – stop-motion. Žofree je retušérkou a venuje sa tiež voľnej maľbe s presahmi do plastiky, experimentovaniu s materiálom a recyklácii textilu.

V ateléri na Vás čaká prierez ich tvorby, o ktorej s Vami rady podebatujú. Smäd zaženú čerstvé domáce limošky. Tešia sa na každého z Vás, kto k nim zavíta.