Spoločný priestor Gabriely Čechovej, Michaely Mokrej a Martiny Selnekovičovej, ktoré pracujú najmä v oblasti kostýmového výtvarníctva, umeleckého maskérstva ale i v oblasti vzdelávania a handmade výroby.