Domov riečnej elektrárne SPEARhydro, ktorej model si budete nielen môcť pozrieť naživo, ale sa prozprávať aj s jej vynálezcom, Martinom Šichmanom.