Kde architekti končia, miestor začína. Projektový a architektonický ateliér sa od roku 2013 venuje projektovo–inžinierskej činnosti. Časom sa z nich vyprofiloval stabilný tím, ktorý rieši projekty rôznych potrieb a mierok. Zabezpečujú kompletné riešenie od analýzy investičného zámeru až po kolaudáciu, aby ich klienti mali, čo najmenej starostí.