Priestor, ktorý kedysi slúžil na sklad chemikálií do laboratórii školy, sa nachádza za budovou školy. Susedí s komunitnou garážou, Telocvičňou, škôlkou aj ohniskom. 

Počas 1.MÁJa tu bude mať svoj stejdž predovšetkým pohybové umenie. Improvizovaná performance a interaktívna pohybová hra tak opäť prinesú do chemického skladu nejakú tú živú kultúru.