Kamoši našich “hubárov” a “sirupárov” budú celý deň vyhrávať hudbu na Dvore za Internátom. Smäd tam môžete uhasiť domácimi limonádami od Sirupárne.