Klíma ťa potrebuje vznikla ako iniciatíva niekoľkých jednotlivcov, ktorá prerástla do myšlienky zdieľanej tisíckami ľudí po celom Slovensku. Sú skupina ľudí, ktorí si uvedomujú, akú hrozbu predstavuje klimatická kríza pre budúcnosť nášho prežitia na tejto planéte. Budujú silné klimatické hnutie vo všetkých regiónoch Slovenska. Jeho základnou snahou je vytvárať tlak na politických predstaviteľov pri implementácii systémových zmien, nevyhnutných pre zelenšiu a sociálne spravodlivejšiu budúcnosť krajiny.

Na 1. MÁJA budú na 1. poschodí pri výťahu vytvárať pocitovú mapu Bratislavy. Budú zisťovať, na ktorých miestach sa cítite najnebezpečnejšie a ako veľmi sa v rámci mesta cítite ohrození klimatickou zmenou.