PLURAL navrhuje architektúru so zvláštnym dôrazom na jej spoločenskú a kultúrnu relevantnosť. Záber práce ateliéru siaha od výstavníctva a interiérového dizajnu, cez individuálne a kolektívne bývanie, stavby pre kultúru, transformáciu a starostlivosť o architektonické dedičstvo, revitalizáciu verejných priestranstiev, až po väčšie mierky mesta a krajiny.

Na 1. MÁJA porozprávajú o ich aktuálnych projektoch.