Rezidenčné centrum pre tanec je, tak ako názov naznačuje, bývalá telocvičňa, ktorá obsahuje základné zázemie a vybavenie nevyhnutné pre tanec a pohyb. Slúži ako nekomerčný, rezidenčný priestor pre profesionálnych tanečných tvorcov od roku 2016. Je integrovaný do priestorov Novej Cvernovky na Račianskej ulici v Bratislave, no funguje samostatne od KC Nová Cvernovka. Platforma pre súčasný tanec – strešná organizácia nezávislých (nezriaďovaných) tanečníkov, od roku 2018 koordinuje jeho fungovanie, rezidenčné aktivity, medzinárodnú spoluprácu, výskum a súčasne sa usiluje o zlepšenie jeho vybavenia ako aj poskytovanie vzdelávacích programov zameraných na širokú verejnosť. Telocvičňa je dôležitým uzlom na Slovensku a v širšom regióne pre desiatky umelcov a umelkýň. Rovnako sa snaží podporovať etablovaných tvorcov, ako aj mladšiu generáciu a nezabúdať aj na význam medzigeneračnej spolupráce. Prispieva k zoceleniu tanečnej komunity, je nástrojom pre posilňovanie väzieb medzi jednotlivými aktérmi ale takisto je priestorom pre tanečné vzdelávacie aktivity pre širšiu verejnosť. V Telocvični každoročne tvoria alebo hosťovsky vedú dielne aj zahraniční umelci.

Aj tento rok bude program v Telocvični najmä o tanci. Ľudské hranice a vzťah perfomer/divák bude skúmať performatívna situácia “Gentle borders”. Pre seniorov bude pripravená tvorivá dielňa. Deti a mládež si prídu na svoje pri workshope Telohra. Na Jam session si spoločne zatancujú všetci domáci rezidenti.