The Július Koller Society je neziskové občianske združenie, ktoré prevádzkuje výstavný priestor pre súčasné umenie, archív a výskumnú platformu so sídlom v Novej Cvernovke. Organizátori programu sú Zlata Borůvková, Daniel Grúň a Katarína Slezáková. Cieľom a predmetom združenia je propagácia diel a umeleckých a kultúrnych úspechov Júliusa Kollera, posilnenie kooperácie v oblasti súčasného umenia, obohatenie ako domáceho, tak aj medzinárodného kultúrneho dialógu. JKS organizuje domáce a medzinárodné projekty, rozvíja aktivity vo sfére súčasného výtvarného umenia, dejín umenia, vizuálnych štúdií a kultúrnej teórie. Venujú sa výskumu a realizujú publikácie so zameraním na marginalizované alebo nedostatočne reflektované oblasti výtvarného umenia.

V ich priestore sa bude nachádzať výstava Zbyňka Baladrána: Kartografia neviditeľného, súčasťou ktorej bude o 16:00 komentovaná prehliadka. Tiež si budete môcť zakúpiť rôzne knihy a grafiky.