Malý dvor novovzniknutej inkluzívnej materskej škôlky, ktorá prepája rôzne bubliny žijúce v Bratislave s miestnou komunitou. 

V nedeľu tu bude pre všetky deti aj rodičov pripravená prekážková dráha.