Kde architekti končia, miestor začína. Projektový a architektonický ateliér sa od roku 2013 venuje projektovo–inžinierskej činnosti. Časom sa z nich vyprofiloval stabilný tím, ktorý rieši projekty rôznych potrieb a mierok. Zabezpečujú kompletné riešenie od analýzy investičného zámeru až po kolaudáciu, aby ich klienti mali, čo najmenej starostí.

Občianske združenie, ktoré sa zameriava na zvyšovanie umeleckej úrovne strihovej skladby v slovenskej kinematografii. Tiež podporuje vzdelávanie v oblasti filmového umenia a vytvára podmienky pre kvalitnú prácu filmových strihačov. Združenie sa podieľa na pozdvihnutí spoločenskej prestíže profesie filmových strihačov a zároveň podnecuje odbornú diskusiu o umeleckých a technických otázkach filmového strihu.

Pripravili si pre vás projekciu Asociácie slovenských filmových strihačov a Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU.

ZNELO je slovenská podcastová platforma, ktorá spojila talenty z audiovizuálnej, podcastovej tvorby a marketingu s už existujúcou technickou základňou. Produkujú podcasty, videopodcasty, video spoty, video relácie ale aj profesionálne online streamy a videokonferencie s dôrazom na kvalitu spracovania. Ich výhodou je priestor nahrávacieho štúdia s možnosťou pre natáčanie, prednášky, prezentácie a menšie konferencie. Okrem produkcie zabezpečujú aj distribúciu a teda celé marketingové zastrešenie projektov, prípadne konzultáciu s profesionálmi z marketingu.

ZNELO vám predstaví svoje štúdio a poskytne poradenstvo ohľadom zvyšovania povedomia pomocou podcastov.