Mladí podnikaví voľno-nožci, pôsobiaci vo svetoch architektúry, digitálnych technológií, marketingu, vzdelávania, cirkusu a scénografie.

Ateliér je zdieľaným priestorom Mariany Lujzy Palugovej – LujMarí a Žofii Ondrejčínovej – Žofree. LujMarí a Žofia sú absolventky Ateliéru reštaurovania výtvarných diel na VŠVU. LujMarí tvorí diela od historických kópií, cez voľnú maľbu, neo-kubizmus, grafiku, kaligrafiu k čomu pribudla tvorba filmových rekvizít – stop-motion. Žofree je retušérkou a venuje sa tiež voľnej maľbe s presahmi do plastiky, experimentovaniu s materiálom a recyklácii textilu.

V ateléri na Vás čaká prierez ich tvorby, o ktorej s Vami rady podebatujú. Smäd zaženú čerstvé domáce limošky. Tešia sa na každého z Vás, kto k nim zavíta.

Spoločný priestor Gabriely Čechovej, Michaely Mokrej a Martiny Selnekovičovej, ktoré pracujú najmä v oblasti kostýmového výtvarníctva, umeleckého maskérstva ale i v oblasti vzdelávania a handmade výroby.

Architektonický ateliér s hlavným sídlom v Malých Karpatoch a pobočkou v Novej Cvernovke.

Uvidíte výstavu ich tvorby – realizácie aj súťažné návrhy – formou panelov aj premietania.

Domov riečnej elektrárne SPEARhydro, ktorej model si budete nielen môcť pozrieť naživo, ale sa prozprávať aj s jej vynálezcom, Martinom Šichmanom.